Kalendarz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

Nowy rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół w Widuchowej rozpoczęliśmy uroczystym apelem, który zgromadził w hali sportowej całą społeczność szkolną: uczniów rodziców i nauczycieli. Po długich wakacjach uczniowie spotkali się w nowych klasach, powitaliśmy także pierwszoklasistów i przedszkolaki. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół i odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.

 

   

W tak ważnym i uroczystym dniu gościliśmy pana wójta Michala Lidwina, panią przewodniczącą Rady Gminy Józefę Juzyszyn oraz panią przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatę Lisawę.

Na wstępie głos zabral pan wójt Michał Lidwin, który powitał serdecznie przybyłych na uroczystość uczniów, rodziców i nauczycieli oraz życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym. Pan wójt poinformował społeczność szkolną o powołaniu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej pana Stanisława Domaradzkiego oraz wręczył nowenu dyrektorwi nominację. W imieniu własnym oraz wladz gminy podziękował pani dyrektor Barbarze Szczawik za dziesięcioletni okres ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, w którym kierowała widuchowską placówką.


Następnie głos zabrał pan dyrektor Stanisław Domaradzki, który w swoim pierwszym wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę, jaką w ksztalceniu młodego pokolenia spełniają wszyscy uczestnicy procesu nauczanai i wychowania: władze gminne i oświatowe, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice. Każdy jest odpowiedzialny w innym zakresie, ale dobra wspólpraca i działanie wszystkich podmiotów dla dobra dziecka może i powinna przynieść efekty, z ktorych będziemy zadowoleni wszyscy. Pan dyrektor przedstawił swojego zastepcę - nowym wicedyrektorem została pani Barbara Kwaśniak

 

Na zakończenie pan dyrektor życzył wszystkim uczniom udanego roku szkolnego zakonczońego promocją do kolejnej klasy, a tegorocznym absolwentom dobrego wyniku na sprawdzianie i egzaminie oraz ukończenia szkoły.

  

  


GALERIA FOTOGRAFICZNA

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
    ul.Barnima III 1
    74-120 Widuchowa
  • Stacjonarny: 91 4167115

    Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć