Kalendarz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Logopeda

LOGOPEDA,   TERAPEUTA  PEDAGOGICZNY, SURDOPEDAGOG

Gabinet 311, II piętro, mgr Magdalena Sosińska

 

Zgodnie z § 25 rozporządzenia MEN z dn. 25 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z § 27 rozporządzenia MEN z dn. 25 sierpnia 2017r

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z § 27 rozporządzenia MEN z dn.. 25sierpnia 2017r

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019 semestr I

 

T – terapeuta pedagogiczny;  L – logopeda;  S - surdopedagog

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

11.00-12.00 S

12.00-12.45 T

13.00-13.45 L

13.45-14.45 S

14.45-15.45 L

15.45-16.45 T

 

 

11.55-12.45 L

13.00-13.45 L

13.50-14.35 L

14.45-15.45 T

15.45-16.45 L

 

 

 

11.55-12.45 T

13.00-13.45 T

13.45-14.45 S

14.45-15.45 L

15.45-16.45 T

 

 

 

11.55-12.45 L

12.45 -13.45 S

13.50 – 14.35 T

14.45 -15.30 L

15.30-16.15 T

 

11.55-12.45 T

13.00-13.45 T

13.45–14.45 S/L

14.45-15.30 L

15.30-16.15 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie…

Logopeda, zwany inaczej terapeutą mowy i języka, to profesjonalista odpowiedzialny za ocenę, terapię zaburzeń mowy i języka oraz profilaktykę. Logopeda to profesjonalista, który zajmuje się terapią:

·         zaburzeń artykulacji,

·         zaburzeń mowy,

·         zaburzeń głosu,

·         zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),

·         zaburzeń logicznego myślenia,

·         karmienia i połykania,

·         afazji i innych zaburzeń języka powstałych na podłożu zaburzeń neurologicznych,

·         nauczaniem języka dzieci niesłyszących,

·         terapią osób z uszkodzonym słuchem,

·         podtrzymaniem zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem,

·         profilaktyką zaburzeń mowy i wczesnymi badaniami przesiewowymi u dzieci.

Wbrew temu, co się słyszy, nie ma dolnej bądź górnej granicy wieku, kiedy to można  pójść z dzieckiem na konsultację logopedyczną. Logopedzi pracują z dziećmi w każdym wieku i dorosłymi także.Logopeda  jest po to, aby odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania, więc nie ma powodu, by obawiać się takiego spotkania i czekać z nim do drugiego, trzeciego czy piątego roku życia dziecka, zanim będzie za późno, bo tak, jak w innych dziedzinach życia w logopedii również ważny jest czas (interwencja w porę). Pamiętajcie drodzy rodzice, lepiej zapobiegać pewnym wadom niż je później długo leczyć.

Kilka cennych wskazówek dla Was…

 • Jeżeli Wasze dziecko ma kłopoty  logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia u logopedy. Bez waszego zaangażowania każda terapia skazana jest na porażkę. Wystarczy chęć i dziesięć minut dziennie.
 • Ustawienie aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 r.ż. i w tym okresie korygowanie wad wymowy przebiega bez większych stresów i problemów. Później w terapię logopedyczną trzeba włożyć dużo wysiłku. Pierwsze lata życia są najistotniejsze dla późniejszych okresów.
 •  Im wcześniej zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony tok postępowania, tym terapia będzie skuteczniejsza.
 • Niestety mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenia w szkole
 • Starajcie się, aby ćwiczenia były atrakcyjne i angażowały wiele zmysłów dziecka. Bądźcie kreatywni. Na pewno znajdziecie mnóstwo pomysłów na gry i zabawy logopedyczne. Niech ćwiczenia podawane przez logopedę będą tylko punktem wyjścia.
 • Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.
 • Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i wiary we własne możliwości.
 • Bądźcie czujni na wymowę dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii.
 • Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś.
 • Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej okazji: mycie, układanie zabawek…
 • Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia.
 •  Sprawcie, aby ćwiczenia logopedyczne nie tylko korygowały wymowę ale również rozwijały jego słownictwo, wyobraźnię, jasność wyrażania myśli i emocji. Sięgnijcie do swojej wyobraźni a na pewno sprawicie, że ćwiczenia staną się mniej nudne i żmudne, a efekty bardziej i szybciej widoczne.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
  ul.Barnima III 1
  74-120 Widuchowa
 • Stacjonarny: 91 4167115

  Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć