• ZMIANY W ORGANIZACJI DOWOZÓW SZKOLNYCH

     • UWAGA!

      Od poniedziałku 17 maja 2021 ulega zmianie organizacja dowozów dla uczniów z miejscowości Lubicz, Bolkowice, Stacja PKP Widuchowa i Lubiczyn.

      Uczniowie klas 8 i 7 z Lubicza, wszyscy uczniowie z miejscowości Bolkowice, Stacja PKP Widuchowa i Lubiczyn będą przyjeżdżać do szkoły pierwszym kursem autobusowym.

      Rozkład tego kursu:

      • Lubicz przy świetlicy wiejskiej 07:15
      • Lubicz na skrzyżowaniu dróg, obok kościoła 07:17
      • Lubicz 07:19 
      • Bolkowice 07:25 
      • Widuchowa PKP 07:30 
      • Lubiczyn 07:35
      • Widuchowa ul. Barnima III 07:38 

      Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-6 z Lubicza będą przyjeżdżać drugim kursem

      Rozkład tego kursu:

      • Lubicz przy świetlicy wiejskiej 07:46
      • Lubicz na skrzyżowaniu dróg, obok kościoła 07:48
      • Lubicz 07:50 
      • Widuchowa ul. Barnima III 08:00 

       

     • 230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • Najważniejszym aktem uchwalonym podczas Sejmu Wielkiego była Konstytucja 3 maja, pierwsza tego typu ustawa w Europie i druga na świecie. Ustawa rządowa  znosiła wolną elekcję i liberum veto, wprowadziła zasadę trójpodziału władzy i monarchii dziedzicznej, zwiększyła też prawa mieszczan w państwie.

      „Konstytucja 3 maja to niewątpliwie jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Mieli tego świadomość posłowie na pierwszy po odzyskaniu wolności Sejm Ustawodawczy, ustanawiając rocznicę jej przyjęcia świętem państwowym, mieli posłowie na sejm w roku 1990, przywracając to święto. Jej znaczenie doceniła w roku 2015 Komisja Europejska, wyróżniając ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego"

      Z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Kuratorium Oświaty oraz Archiwum Państwowym w Szczecinie zaprosiło uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zaprezentowania wiedzy i talentu plastycznego poprzez stworzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych zuchwaleniem z uchwaleniem ustawy zasadniczej. Uczniowie nasze szkoły wzięli udział w tym wydarzeniu, które stanowi ważny element edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. Do Kuratorium Oświaty wpłynęło 856 prac. Dnia 23 kwietnia br. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu wśród których znalazła się uczennica naszej szkoły Julia Kluczyńska. Gratulujemy.

      http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/konkurs-na-plakat-pt-230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja-rozstrzygniety/

       

       

       

     • Nauka hybrydowa dla klas I-III.

     • Od poniedziałku 26 kwietnia w klasach I-III wprowadzamy hybrydowy system nauczania.

      Organizacja zajęć w dniach 28-29 kwietnia 2021:

      26 kwietnia - nauka stacjonarna (w szkole) dla klas 1a i 2b
                          - nauka zdalna (w domu) dla klas 1b, 2a, 3a, 3b

      27 kwietnia - nauka stacjonarna (w szkole) dla klas 1b i 3a
                          - nauka zdalna (w domu) dla klas 1a, 2a, 2b, 3b

      28 kwietnia - nauka stacjonarna (w szkole) dla klas 2a i 3b
                          - nauka zdalna (w domu) dla klas 1a, 1b, 2b, 3a

      Dla uczniów przebywających w szkole dostępna jest świetlica i stołówka.

      Przypominamy, że dni 29 i 30 kwietnia oraz 4 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów klas I-VIII.

       

       

     • Powrót oddziału przedszkolnego do szkoły od 19 kwietnia 2021r.

     •  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół zostają przedłużone do 25 kwietnia. 

     • Osobowość Roku 2020 w Plebiscycie Głosu Szczecińskiego

     • Nauczyciel naszej szkoły Pan Andrzej Krywalewicz otrzymał nominację do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w kategorii KULTURA.

      Zachęcamy do oddania głosu:

       

      KLIKNIJ I GŁOSUJ

       

      W imieniu Marcina Stefanowskiego, Redaktora Naczelnego Głosu Szczecińskiego informujemy, że Pan Andrzej Krywalewicz otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Kultura.

      List potwierdzający przyznanie nominacji można zobaczyć poniżej.

      Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2020 można znaleźć pod adresem www.gs24.pl/osobowosc a ważne informacje dla nominowanych pod adresem: www.gs24.pl/informacja

       

     • KOMUNIKAT

     • Na podstawie Rozporządznia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 p.561) obowiązujące obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych będą realizować naukę w trybie zdalnym.

      Informujemy, że możliwe jest prowadzenie zajęć stacjonarnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem zorganizowania zajęć stacjonarnych jest  złożenie przez rodziców wniosku do dyrekcji szkoły.

       

     • Wyniki I etapu rekrutacji

     • Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do odziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej. Listy kandydatów zakwalifikowanych są podane do publicznej wiadomości w budynku szkoły (przy wejściu głównym).

     • Komunikat

     • Na podstawie Rozporządznia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 p.561)

      od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych będą realizować naukę w trybie zdalnym.

      Informujemy, że możliwe jest prowadzenie zajęć stacjonarnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem zorganizowania zajęć stacjonarnych jest  złożenie przez rodziców wniosku do dyrekcji szkoły.

       

       

    • Zebranie z rodzicami - 25.03.2021
     • Zebranie z rodzicami - 25.03.2021

     •  

      Drodzy rodzice!

      25 marca 2021r. (czwartek) zebrania z rodzicami w formie stacjonarnej nie odbędą się z uwagi na panującą sytuację ograniczającą możliwość spotkań. Istnieje możliwość połączenia się z nauczycielami na platformie Microsoft Teams z konta dziecka w godzinach 16.30 – 18.00.

      Bardzo prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie chęci kontaktu z wybranym nauczycielem poprzez e-dziennik lub czat na Microsft Teams bezpośrednio u nauczyciela.

     • Zmiany w sposobie nauczania.

     • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od 22  marca do  11 kwietnia 2021r. klasy I-III przechodzą na pracę w trybie zdalnym.

      Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams zgodnie z planem w czasie rzeczywistym.

      Przypominamy rodzicom o możliwości wypożyczenia ze szkoły laptopa lub tableta na czas nauki zdalnej. 

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w  podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

       

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

      Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. 

      Dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

     • Egzaminy próbne

     •  

      ​​​​Próbny egzamin ósmoklasisty 2021r. w formie stacjonarnej

      HARMONOGRAM

       

      Środa 17 marca 2021r. -  JĘZYK POLSKI - 120 minut (9.00 - 11.00)

      Czwartek 18 marca 2021r. - MATEMATYKA - 100 minut (9.00 - 10.40)

      Piątek 19 marca 2021r. - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK NIEMIECKI) -90 minut (9.00 - 10.30)

       

      Uczniowie przyjeżdżają autobusami szkolnymi zgodnie z obowiązującym rozkładem:

       

      ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH OD DNIA 18 STYCZNIA - Widuchowa

       

      Uczniowie miejscowi wchodzą do szkoły o godzinie 8.40 od strony ul. Szkolnej.

      Po zakończonym egzaminie uczniowie spoza Widuchowej odjeżdżają dodatkowym autobusem:

      17 MARCA 2021 – GODZINA 11.20

      18 MARCA 2021 – GODZINA 11.00

      19 MARCA 2021 – GODZINA 10.45

       

      LEKCJA 5, 6 i 7 ODBYWAJĄ SIĘ PLANOWO