Kalendarz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

 • Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

  Podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej są bezpłatne.

  Rodzice uczniów zakupują tylko książkę do religii:

  Zestaw podreczników do religii klasy I-VIII

  Rodzice uczniów  oddziałów O  zakupują  książkę do religii oraz komplet podręczników:

   Zestaw podręczników dla oddzialu przedszkolnego
   

   

   

 • Zebranie rodziców uczniów przyjętych do oddziałów zerowych

  Dyrektor szkoły zaprasza na zebranie rodziców uczniów przyjętych do oddziału zerowego w roku szkolnym 2020/2021.

  Spotkanie odbędzie się 30 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w stołówce szkolnej. Obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu, maseczki). Sugeruje się, żeby na spotkanie przybyć bez dzieci.

  Wyniki rekrutacji do oddziałów  przedszkolnych

  Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem dyrektora szkoły, które dotyczy zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

  14_a.pdf

  14_b.pdf

 • Zwrot podręczników i książek do szkoły

  Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się zasadami oddawania zestawów podręczników szkolnych, ćwiczeń i książek. Należy je zwrócić między 22 - 25 czerwca w godzinach od 7.00 do 17.00. Prosimy, aby dokładnie zapoznać się z zasadami zwrotu książek. Klasy ósme zobowiązane są oddać zestawy w dniach egzaminu: 16 – 18 czerwca.

  Zwrot wypożyczonych podręczników, ćwiczeń i książek odbywa się wg następujących zasad:

  1. Zestawy oddajemy w kompletach, usuwamy foliowe okładki, zwracamy uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
  2. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
  3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.
  4. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole. Informacja o sali odbioru zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.
  5. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

  - każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,

  - komplet podręczników należy przewiązać sznurkiem (grzbiety zwrócone w tę samą stronę)

  - zestaw ćwiczeń powinien być związany osobno

  - nie należy wkładać książek do worków

  - na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą

  1. Nauczyciel bibliotekarz lub woźny wskaże miejsce składowania kompletów.
  2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą e-dziennika.

   

  Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej

  Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do  24 godzin.

  1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
  2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru.
  3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczonym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy pozostawić przynajmniej na 4 dni. Po tym okresie można włączyć je do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
  4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
  5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjmowania podręczników i innych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
  6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
  7. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – np. pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce.
 • HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA ÓSMOKLASISTÓW

  Język polski:

  czwartek: godz.13.00 p. Marzanna Przygoda

  czwartek: godz.14.00 p. Anna Kuchcik

   

  Matematyka

  poniedziałek: godz. 14.00 p. Mariusz Baszak

  środa: godz.14.00 p. Iwona Waydyk

   

  Języki obce

  poniedziałek: godz. 14.00 p. Małgorzata Baszak

  wtorek: godz. 14.15 p. Agnieszka Stacewicz

   

  Na konsultacje obowiązują zapisy u nauczyieli poprzez e-dziennik lub Teams. 

 • Informacje dla uczniów wybierających się do szkół branżowych

  Szanowni Rodzice!
  Jeżeli Państwa dziecko wybiera się do Szkoły branżowej I stopnia, do klasy wielozawodowej i będzie odbywało praktykę poza szkołą, to wówczas:

  • w pierwszej kolejności znajdujecie i podpisujecie umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu, tą umowę musi podpisać również Cech Rzemiosł w Gryfinie,

  Jeżeli Wasze dziecko do 1 września 2020 r.  nie ukończy 15 lat należy niezwłocznie zdiagnozować dziecko w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie pod kątem dojrzałości/braku przeciwskazań do wykonywania przez nie pracy. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie do PPP oraz skontaktować się z wychowawcą klasy, aby wypełnił druk „Informacja o uczniu”.

  Druki zgłoszeń są do pobrania na stronie poradni: https://pppgryfino.pl/do-pobrania/

  Wypełnione zgłoszenie wraz z opinią o uczniu należy złożyć w sekretariacie PPP w Gryfinie ul. Łużycka, nr telefonu 91 4162737.

  • następnie załatwiacie Państwo badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, w celu stwierdzenia przez lekarza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu;
  • wszystko dostarczacie do szkoły ponadpodstawowej, którą wybraliście, nie musicie wszystkiego dostarczyć od razu, bo to potrwa, najważniejsze abyście wraz z podaniem do szkoły dostarczyli podpisaną umowę o odbycie praktyk zawodowych.

  W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym p. Jolantą Wac - Panną poprzez e-dziennik.

 • Komunikat dyrektora szkoły

 • Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK

  Wyniki Olimpuska

       Laureatem tegorocznej zimowej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego został poraz kolejny uczeń klasy 3a Nathaniel Żaczek, który uzyskał 198 pkt. na 210 możliwych i zajął 13 miejsce. Jest to już trzeci tytuł Nathaniela w tej olimpiadzie.

    Wysoki wynik uzyskał również uczeń klasy 1a Olaf Mikołajczyk, który zdobył 191 pkt na 210 możliwych i zajął 20 miejsce.

     W olimpiadzie wzięło udział: 1991 uczniów z klas pierwszych, 4053 uczniów z klas trzecich

  Gratulujemy najmłodszym uczniom wysokich wyników!

 • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

  Poniżej zamieściliśmy listy uczniów zakwalifikowanych do oddziału "0" i do pierwszej klasy. 

  Lista kandydatów do oddziału przedszkolnego (zerówka) w roku szkolnym  2020 /2021

  Lista kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

 • Ważne informacje!

  Ministerswo Edukacji Narodowej przedłużyło czas kształcenia na odległość do niedzieli 26 kwietnia. 

  Przełożony został także egzamin ósmoklasisty, który prawdopodonie odbędzie się w czerwcu. Minimum trzy tygodnie wcześniej zostanie podany ich dokładny termin.

 • Życzenia świąteczne

 • Nauczyciele nagrali filmik dla uczniów

 • Ważne!

  ❗️Zawieszenie zajęć edukacyjnych zostało przedłużone do Świąt Wielkanocnych❗️

  #zostanwdomu#dbajosiebie#dbajobliskich#uczsie

 • Rekrutacja do 8 kwietnia

  Zarządzeniem Wójta Gminy Widuchowa rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej została wydłużona do8 kwietnia!

  W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym wypełnione formularze można przesłać na adres e-mail: sekretariat@spwiduchowa.pl

  lub pocztą tradycyjną na adres: SP Widuchowaul. Barnima III 174-120 Widuchowa

  Można także formularz zgłoszenia wrzucić do skrzynki pocztowej. 

  W razie jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt telefoniczny: 91 41 67 115

 • Informacja - przeczytaj!

  Uczniowie,

  są chwilowe problemy z zalogowaniem do edziennika. Trwa aktualizacja. Próbujcie się logować co kilkanaście minut;

  - ÓSMOKLASIŚCI - pojawił się pierwszy materiał powtórkowy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dla Was to pozycja OBOWIĄZKOWA do zapoznania!

  https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

  - na stronie internetowej szkoły i facebooku bedziemy zamieszczali kluczowe informacje i przydatne linki

  - dbajcie o siebie i bliskich- nie wychodźcie z domów- uczcie się

 • Komunikat

  Drodzy Rodzice,

  chciałbym Państwa poinformować, że od 16 do 25 marca 2020 r. szkoła i teren szkoły będzie całkowicie zamknięty. W tym czasie prowadzony będzie jedynie dozór gospodarczy i przeprowadzona całościowa dezynfekcja budynku.

  ❗️Proszę o załatwianie wszystkich spraw telefonicznie lub elektronicznie. Do kontaktu można wykorzystać adresy e-mail: sekretariat@spwiduchowa.pl, dyrekcja@spwiduchowa.pl,           e-dziennik lub nr telefonu: 91 41 67 115 lub 512 273 631. 

  ❗️Przy wejściu głównym została zamontowana skrzynka pocztowa do przekazywania dokumentów. 

  ❗️Termin rekrutacji do oddziału zerowego i klasy pierwszej zostanie wydłużony do 8 kwietnia 2020 r.!

  ❗️Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez edziennik, zadawać im zadania itp.

  ❗️Teren szkoły jest wyłączony z użytkowania! Obowiązuje całkowity zakaz wejścia na wszystkie obiekty znajdujące się na terenie szkoły. Zamknięte jest boisko ORLIK.

  ❗️Apeluję❗️przez czas przymusowej przerwy od zajęć lekcyjnych nie wychodźcie z domu! Rodzinny spacer w miejsca o znikomej ilości ludzi niech będzie jedyną formą aktywności. Wykorzystujmy do tego tereny leśne i polne ścieżki. Zadbajmy o siebie i swoich bliskich.

  Proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie szkoły i profilu Facebook. 

  Paweł Wróbel

 • KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

 • Ważne informacje

  Proszę o zapoznanie się z oficjalnym komunikatem Ministra Edukacji Narodowej

   

  „Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Dyrektorze,

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

   

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej”.

   

 • REKRUTACJA

 • KOMUNIKAT

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
  ul.Barnima III 1
  74-120 Widuchowa
 • Stacjonarny: 91 4167115

  Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć