LICZNIK

liczba odwiedzin: 2256497

Mapa

Reforma edukacji


DOWOZY SZKOLNE 2019/2020

   

Obiady w szkole

Serwis sportowy szkoły

Gazetka uczniowska


 

Wiadomości

 • Podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej są bezpłatne.

  Rodzice uczniów zakupują tylko książkę do religii:

  Zestaw podreczników do religii klasy I-VIII

  Rodzice uczniów oddziałów O zakupują książkę do religii oraz komplet podręczników:

  Zestaw podręczników dla oddzialu przedszkolnego

 • Dyrektor szkoły zaprasza na zebranie rodziców uczniów przyjętych do oddziału zerowego w roku szkolnym 2020/2021.

  Spotkanie odbędzie się 30 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w stołówce szkolnej. Obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu, maseczki). Sugeruje się, żeby na spotkanie przybyć bez dzieci.

  Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

  Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

 • Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem dyrektora szkoły, które dotyczy zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

  14_a.pdf

  14_b.pdf

 • Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się zasadami oddawania zestawów podręczników szkolnych, ćwiczeń i książek. Należy je zwrócić między 22 - 25 czerwca w godzinach od 7.00 do 17.00. Prosimy, aby dokładnie zapoznać się z zasadami zwrotu książek. Klasy ósme zobowiązane są oddać zestawy w dniach egzaminu: 16 – 18 czerwca.

  Zwrot wypożyczonych podręczników, ćwiczeń i książek odbywa się wg następujących zasad:

 • Język polski:

  czwartek: godz.13.00 p. Marzanna Przygoda

  czwartek: godz.14.00 p. Anna Kuchcik

  Matematyka

  poniedziałek: godz. 14.00 p. Mariusz Baszak

  środa: godz.14.00 p. Iwona Waydyk

  Języki obce

  poniedziałek: godz. 14.00 p. Małgorzata Baszak

  wtorek: godz. 14.15 p. Agnieszka Stacewicz

  Na konsultacje obowiązują zapisy u nauczyieli poprzez e-dziennik lub Teams.

 • Szanowni Rodzice!
  Jeżeli Państwa dziecko wybiera się do Szkoły branżowej I stopnia, do klasy wielozawodowej i będzie odbywało praktykę poza szkołą, to wówczas:

  • w pierwszej kolejności znajdujecie i podpisujecie umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu, tą umowę musi podpisać również Cech Rzemiosł w Gryfinie,

  Jeżeli Wasze dziecko do 1 września 2020 r. nie ukończy 15 lat należy niezwłocznie zdiagnozować dziecko w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie pod kątem dojrzałości/braku przeciwskazań do wykonywania przez nie pracy. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie do PPP oraz skontaktować się z wychowawcą klasy, aby wypełnił druk „Informacja o uczniu”.

 • Wyniki Olimpuska

  Laureatem tegorocznej zimowej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego został poraz kolejny uczeń klasy 3a Nathaniel Żaczek, który uzyskał 198 pkt. na 210 możliwych i zajął 13 miejsce. Jest to już trzeci tytuł Nathaniela w tej olimpiadzie.

  Wysoki wynik uzyskał również uczeń klasy 1a Olaf Mikołajczyk, który zdobył 191 pkt na 210 możliwych i zajął 20 miejsce.

  W olimpiadzie wzięło udział: 1991 uczniów z klas pierwszych, 4053 uczniów z klas trzecich

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

Wytyczne dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu

KONSULTACJE

Od 25 maja uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca 2020 uczniowie klas IV -VII mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas konsultacji. Poniżej zamieszczamy też oświadczenie rodziców uczniów biorących udział w konsultacjach. Prosimy o wydrukowanie, wypłenienie i dostarczenie dokumentu do szkłoły jeżeli  dziecko będzie korzystało z konsultacji. Oświadczenie można też wypełnić na miejscu, w szkole będą dostepne druki.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ORGANIZACJI KONSULTACJI

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Od 25 maja 2020 roku planowane jest uruchomienie oddziałów przedszkolnych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III oraz konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII. W związku z tym, prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej w Widuchowej.

Procedura bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentami, których złożenie będzie konieczne, w przypadku korzystania przez dziecko z zajęć na terenie szkoły. Dokumenty można pobrać, wydrukować i wypełnione oddać osobie przyjmującej dziecko do szkoły. Dokumenty te będzie można też wypełnić na miejscu, w szkole.

 Do pobrania:

Deklaracja rodzica

Oświadczenie rodzica

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
  ul.Barnima III 1
  74-120 Widuchowa
 • Stacjonarny: 91 4167115

  Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć