Kalendarz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rada Rodziców

Zadania i kompetencje

Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałow szkolnych wybranych przez rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:

 • dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,
 • gminą (czyli organem prowadzącym szkołę),
 • kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkołą nadzór pedagogiczny),
 • innymi radami rodziców.


Rada rodziców ma wiele istotnych z punktu widzenia rodziców kompetencji, m.in.:

 • może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • może delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 
 • może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i wydatkować je na określone cele,
 • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
 • opiniuje program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • opiniuje możliwość działania na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców zawarte są w STATUCIE Szkoły  Podstawowej

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
  ul.Barnima III 1
  74-120 Widuchowa
 • Stacjonarny: 91 4167115

  Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć