• PEDAGOG SZKOLNY

    •  

               Możesz zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

     • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
     • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
     • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
     • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
     • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
     • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

      

     Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

     Możesz liczyć na dyskrecję i zrozumienie.

      

     GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 II semestr

     Godz.

     Poniedziałek

      

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

     8.00-9.00

      

      

      

      

     x

     9.00-10.00

     x

     x

     x

     x

     x

     10.00-11.00

     x

     x

     x

     x

     x

     11.00-12.00

     x

     x

     x

     x

      

     12.00-13.00

     x

     x

     socjoterapia

     x

      

     13.00-14.00

     x socjoterapia

     tyflo

     rewalidacja

      

     14.00-15.00

     socjoterapia

     socjoterapia

     x

     socjoterapia

      

     Trzecia czwartek miesiąca od 10.00 do 12.00 (szkoła) – grupa wsparcia dla rodziców
     Drugi piątek miesiąca od 11.00 do 15.00 (Urząd Gminy) – praca w grupach roboczych ZI

      

     KONSULTACJE DLA RODZICÓW:                 

                   Gabinet 304b

     ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA 

      

     Socjoterapia

     prowadząca: mgr Jolanta Wac-Panna

        Socjoterapia to świadoma aktywność profesjonalna polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom cierpiącym lub poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego. Zalicza się ją do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym, adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami. Socjoterapia ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

     Źródłami zmian są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne.

     Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. Proces interwencji socjoterapeutycznej może być spowodowany cierpieniem psychicznym dziecka, które ma kłopoty lub jego zachowanie powoduje wysokie straty, jakie ponosi otoczenie społeczne.

     Terapeutyczny charakter socjoterapii polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych, które  dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych doznanym urazom oraz doświadczeń kompensujących doświadczenia deprywacyjne, hamujące rozwój emocjonalny i społeczny, sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.

     Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają także okazje do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych takich jak; asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy. Prócz celów terapeutycznych socjoterapia realizuje cele edukacyjne oraz rozwojowe.

     Gabinet 304b