• Rok szkolny 2013/2014

    • Obchody Dnia Patrona odbyły się 16 kwietnia 2013r. W czasie obchodów 16 kwietnia 2013r. zorganizowano 6 konkursów (3 dla klas I – III i 3 dla klas IV – VI).

      W czasie godzin wychowawczych i zajęć w ramach nauczania początkowego odbyły się zajęcia z wychowawcami na temat: „Recykling – jak sobie radzić z odpadami?”

     Uczniowie obejrzeli także film-prezentację multimedialną przedstawiającą sylwetkę i dokonania w zakresie ochrony przyrody Patrona Szkoły Podstawowej - Władysława Szafera.

      

     Uczniowie klas I - III uczestniczyli w następujących konkursach:

     • Konkurs Plastyczny „Wiosenne kwiaty chronione”
     • Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy „Czy jesteś przyjacielem przyrody?”
     • Konkurs na najlepszą gazetkę o tematyce dotyczącej recyklingu.

     Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w następujących konkursach

     • Konkurs Plastyczny „Kwiaty chronione w Polsce”
     • Konkurs Wiedzy „Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – Nasze Dziedzictwo”
     • Konkurs na najlepszą gazetkę o tematyce dotyczącej recyklingu.

      W dniu 17 kwietnia 2013r. na uroczystym apelu pani wicedyrektor Marlena Błaż wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Wręczono także nagrodę specjalną – ŁABĘDZIA 2013 ufundowaną przez dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej panią Barbarę Szczawik. Nagrodę tą otrzymała Marta Narożańska z klasy 5a za samodzielną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody. Marta była pomysłodawczynią i współorganizatorką akcji sprzątania brzegu Odry w Widuchowej. Statuetkę i pamiątkowy dyplom wręczyła pani wicedyrektor Marlena Błaż i Wójt Gminy Widuchowa pan Michał Lidwin.

     Dziękujemy pani dyrektor Barbarze Szczawik, pani wicedyrektor Marlenie Błaż, panu Wójtowi Michałowi Lidwinowi, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły Podstawowej oraz nauczycielom Zespołu Szkół za wspieranie nas w organizacji obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera.

     Koordynatorzy: Mariusz Baszak, Dorota Kuc-Sauter, Andrzej Mikulski


     GALERIA FOTOGRAFICZNA