• Harmonogram spotkań z rodzicami

    • LP.

     TERMIN

     ZEBRANIE RODZICÓW

     GODZINA

     UWAGI

     1.

      

     ZEBRANIE RODZICÓW

     16:00 - 18:00

     Spotkanie organizacyjne.

      

      

     ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

     17:00

     s.202

     2.

      

     ZEBRANIE RODZICÓW

     16:00 – 18:00

      

      

      

     ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

     17:00

     s.202

     3.

      

     ZEBRANIE RODZICÓW

     16:00 –18:00

     Propozycje ocen śródrocznych.
     Kiermasz świąteczny.

        

     ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

     17:00 s.202

     4.

      

      ZEBRANIE RODZICÓW

     16:00 – 18:00

      

      

      

      ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

     17:00

     s.202
     5.   ZEBRANIE RODZICÓW  16:00 – 18:00 Przewidywane oceny końcoworoczne
       . ZEBRANIE RADY RODZICÓW  17:00 S. 202