• Jak wpłacać składkę na Radę Rodziców.

    • Informujemy Rodziców, że składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym

     2018/2019 wynosi 20zł za dziecko uczęszczające do szkoły.

     Drugie dziecko 15 zł,

     Trzecie dziecko i kolejne nie płaci.

     Wpłaty można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców.

     W przypadku wpłaty na konto bankowe prosimy o umieszczenie na przelewie informacji, którego dziecka dotyczy wpłata.


     Numer konta bankowego Rady Rodzców:   27 9377 0000 0200 0752 2002 0001