• Lista naszych potrzeb

    • Szanowni Państwo,

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej szkoły w formie rzeczowej lub gotówkowej. Przekazane przez Państwo rzeczy i środki finansowe będą wykorzystane do wzbogacania bazy dydaktycznej szkoły oraz pozwolą lepiej zorganizować zajęcia pozalekcyjne.

     Jeśli zechcie Państwo  wesprzeć szkołę finansowo podajemy numer konta na który można wpłacić dowolną kwotę z tytułem wpłaty „Darowizna na rzecz szkoły”: 

     97937700000200075220020002

     Z góry dziękujemy za Państwa przychylność. Z naszej strony oferujemy promowanie Państwa na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ściennej na holu szkoły jako Przyjaciela Szkoły oraz eksponowanie Państwa firmy i logo na festynach plenerowych i imprezach szkolnych.


     NASZE POTRZEBY