Kalendarz

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

KONKURS PLASYCZNO - FOTOGRAFICZNY GMINNY KONKURS HISTORYCZNY RAJD ROWEROWY PRZEGLĄD PIEŚNI O OJCZYŹNIE GMINNY PRZEGLĄD POEZJI PATRIOTYCZNEJ DZIEŃ SPORTU

100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASYCZNEGO
I FOTOGRAFICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

 

„GMINA WIDUCHOWA W CZTERECH PORACH ROKU
W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I W OBIEKTYWIE”

 

 

ORGANIZATOR : Szkoła Podstawowa w Widuchowej

CELE KONKURSU

° uwrażliwienie na piękno najbliższego otoczenia, przyrody
° budowanie i umacnianie więzi ze swoją ojczyzną
° kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
° ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy
° pokazanie czasu i miejsca w którym żyjemy
° rozwijanie inwencji twórczej

ADRESAT: Mieszkańcy Gminy Widuchowa

WARUNKI UCZESTNICTWA


1.    W konkursie może wziąć udział każdy chętny zamieszkujący Gminę Widuchowa.

2.    Kategorie uczestników:

 • Kategoria I w wieku 3-6 lat
   
 • Kategoria II w wieku 7-9 lat
   
 • Kategoria III w wieku 10-14 lat
   
 • Kategoria IV w wieku 15-17 lat
   
 • Kategoria V powyżej18 roku życia
   

3.    Konkurs rozpoczyna się od 23 lutego 2018 r. i trwać będzie do 15 października 2018 r.

4.    Uczestnik konkursu samodzielnie wykona zadanie przewidziane do realizacji
na poszczególnych poziomach:

•    wykonanie pracy plastycznej – format A3, forma płaska, technika dowolna
•    wykonanie pracy fotograficznej:

Zdjęcie musi być w formacje JPG o maksymalnej rozdzielczości 1280 px/800 px. Minimalna rozdzielczość to 800 px / 600 px. W przypadku kadrowania zdjęcia "do kwadratu" dopuszczalna jest rozdzielczość 1280 px/ 1280 px oraz 800 px/ 800 px. Maksymalny rozmiar pliku to 1MB. Zdjęcie musi posiadać tytuł. W treści maila muszą się znajdować dane zgodnie z pkt 5. 


5.    Każda praca powinna być opatrzona z tyłu metryczką zawierająca następujące dane: imię i nazwisko
autora, wiek wg. rocznika, adres zamieszkania, nr telefonu lub adres e-mail, tytuł przedstawionej pracy


6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie prac oraz przetwarzanie danych osobowych ( załączniki nr 1 i 2)

7.    Można do konkursu zgłosić max do 4 prac związanych z Gminą Widuchowa.
8.    Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji prac bez uwzględnienia praw autorskich.
9.    Nadesłane prace przechodzą na rzecz organizatora.
10.    Prace można przesłać na adres: konkurs@spwiduchowa.pl , dostarczyć osobiście
         lub wysłać listowanie na adres szkoły:

 Szkoła Podstawowa w Widuchowej, ul. Barnima III 1, 74 – 120 Widuchowa. Na kopercie powinien być napis „GMINA WIDUCHOWA  W CZTERECH PORACH ROKU W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I W OBIEKTYWIE”
11.    Termin nadesłania lub osobistego dostarczenia prac upływa z dniem 15 Października 2018 r.
SPOSÓB OCENIANIA
1.    Nadesłane prace będą oceniane w każdej kategorii wiekowej.
a)    Kryteria będą uwzględniać:
•    zgodność z tematem 0-10pkt.
•    sposób prezentacji tematu 0-20 pkt.
•    walory edukacyjne i estetyczne 0-5pkt.
b)    Osoba z najwyższą ilością pkt w danej kategorii zajmie I miejsce. Miejsca 2 i 3 zostaną przydzielone zgodnie z najwyższą ilością punktów.

NAGRODY I WYNIKI KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2018 roku. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu.
Kontakt: Teresa Kortyna 91 4167115, tkortyna@spwiduchowa.pl

ZAŁĄCZNIKI: OŚWIADCZENIE, ZGODA
             

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Widuchowej
  ul.Barnima III 1
  74-120 Widuchowa
 • Stacjonarny: 91 4167115

  Fax: 91 416 71 36

Galeria zdjęć